Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

ANBI

ANBI

ANBI MUSEUM HET PETERSHUIS

De belastingdienst heeft aan Het Museum het Petershuis de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan het Museum het Petershuis aftrekken bij de belastingaangifte. Dat betekent dat men 37% tot 52 % weer terugkrijgt, afhankelijk van de belastingschijf waarin men zit.

Aan het verkrijgen van de ANBI-status heeft de belastingdienst voorwaarden verbonden. Een aantal kerngegevens moet openbaar gemaakt worden. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam van de Stichting, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel
Zie statuten: Professor Johan Peters Stichting


 1. Het RSIN of Fiscaalnummer
  Dit is het BTW nummer 80141558B01
 2. Bankrelatie:  NL 94  rbrb  0200 4564 07  t.n.v. Professor Johan Peters Stichting

 3. De contactgevens
  Museum Het Petershuis
  Niersstraat 2
  6591 CB Gennep
  T 0485-514400
  (zie inschrijving KvK)


 4. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden per 15-2-2024 (zie inschrijving KvK)
  Voorzitter: mevr. A. Sonnemans
  Secretaris: dhr. K. Bruinsma
  Penningmeester: dhr. J. Klaassen
  Bestuurslid: mevr. N. Geurts-Smeets (wnd. secretaris)
  Bestuurslid: mevr. M. Leideritz
  Bestuurslid: Dhr. P. Mengelberg

Bouwkundig adviseur: dhr. A. Roelofs


4. Beleidsplan (binnenkort meer)


5. Beloningsbeleid
Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers.


6. De doelstelling (zie statuten)
In art 2 van de statuten staat:
De Stichting heeft ten doel:
a. De exploitatie van het Museum het Petershuis;
b. De bevordering van de cultuur in de meest ruime zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijks kan zijn.

Statuten Museum het Petershuis (ed. 17/5/2024)


7. Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

8. Een financiële verantwoording

Zie de financiële verantwoording over het jaar 2023

Zie de financiële verantwoording over het jaar 2022

Zie de financiële verantwoording over het jaar 2021

PROFESSOR JOHAN PETERS STICHTING
MUSEUM HET PETERSHUIS