Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Sporen uit het verleden

Sporen uit het verleden

PRE HISTORIE

VOOR DE JAARTELLING
De maquette van een ijzertijd boerderij geeft een fraai beeld van het leven voor het begin van de jaartelling. Men woonde in die tijd in alleenstaande boerderijen of kleine dorpjes. In het tegenwoordige Heijen, ten zuiden van Gennep, lag zo’n klein dorpje. En van de boerderijen in Heijen is volledig teruggevonden.

vaatwerk en boerderij uit de ijzertijd

ROMEINSE INVLOEDEN
De invloed van de Romeinen in Gennep en omstreken is enorm geweest. Nabij Plasmolen werd reeds in de 19de eeuw onderzoek gedaan naar de resten van een Romeins bouwwerk.

Uit de gegevens van het onderzoek concludeerde men dat hier: …eene huizing heeft gestaan, voorzien van hypocaustum van rookbuizen, rijkgestoffeerde en beschilderde lokalen…
Uit de grondsporen bleek dat het om een villa ging met een lengte van maar liefst 84 meter.

Een ander groot bouwwerk dat de Romeinen in de omgeving van Gennep nalieten was een brug over de Maas. Het betrof een brug met stenen pijlers. De pijlers waren gebouwd op zware eikenhouten palen die in de Maasbodem waren geheid. In het museum is een exemplaar te zien van een dergelijke heipaal alsmede enkele stenen van de pijlers van de brug.

GERMANEN
GERMANEN EN EERSTE CHRISTENEN
Aan het einde van de 4de eeuw vestigde een groep Germanen zich nabij de plaats waar de rivieren de Maas en de Niers samenkomen. Wellicht gaven zij deze plaats de naam Ganapja, hetgeen betekent: ‘de plaats bij de samenkomst van de wateren.’
De nederzetting die zij daar bouwen bestaat uit grote langwerpige boerderijen en een flinke hoeveelheid kuilhutten. Sommige van die kuilhutten waren werkplaatsen van edelsmeden. Het vakmanschap van de Gennepse smeden blijkt uit het feit dat aan hen goud werd toevertrouwd.

In de expositie is een maquette van de nederzetting te zien en een aantal fraaie voorbeelden van edelsmeedkunst.