Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Het Genneperhuis

Het Genneperhuis

HET GENNEPERHUIS

Het Genneperhuis was een burcht en versterkte vesting aan de monding van de Niers in de Maas op een steenworp afstand van het stadje Gennep. Tot 2009 was er zelfs nauwelijks nog sprake van een rune, slechts de kroonwerken en verhogingen in het landschap geven nog een impressie van de omvang. Het gebied heeft de status van beschermd monument.

Waarschijnlijk is de basis van de burcht een Romeinse fortificatie. Dit vermoeden wordt bevestigd door de gunstige ligging; de twee rivieren en een doorwaadbare plaats in de Niers, waar zowel een weg zuid-noord als oost-west elkaar kruisten. Anderzijds heeft de ligging bijgedragen tot het verval, omdat het bouwwerk slecht te wapenen was tegen het winterse hoogwater en vooral de daaropvolgende ijsgang.

Lange tijd bood het kasteel een thuis aan de zogenoemde Heren van Gennep. Zo werd ook de H. Norbertus rond 1080 uit deze adellijke familie geboren, maar ook Jutta van Gennep, de eerste abdis van het klooster Grevendaal bij Asperden, en Willem van Gennep, de aartsbisschop van Keulen (1349-1362) kwamen uit het Gennepse geslacht van het kasteel voort. De Heren van Gennep stierven uit en na een kort gezag van de Hertogen van Gelre begon vanaf de 14de eeuw de invloed van Kleef sterker te worden. In 1442 werd het uiteindelijk verkocht aan de Hertog van Kleef.

Tijdens de Nederlandse Opstand kent het Genneperhuis verschillende bezetters; eerst de Staatsen, waarna de Spanjaarden het veroveren in 1599, waarop het in 1602 weer door de Staatsen heroverd wordt. In 1635 nemen de Spanjaarden het weer over en versterken het weer, maar in 1641 wordt na het Beleg van Gennep door stadhouder Frederik Hendrik de burcht weer verlaten. Bij de Vrede van Münster en Osnabrück worden het Genneperhuis én de stad Gennep aan Brandenburg, feitelijk het Kleefse, toegewezen.

Vervolgens komen de Franse troepen nog tweemaal; zowel in 1672 als tijdens de Spaanse Successieoorlog nemen ze bezit van het kasteel. De laatste bezetting betekent ook het einde. In 1710 verwoesten de Fransen de burcht. Het vrijgekomen steen gebruikt men voor huizenbouw in de stad Gennep en ter versterking van de Maasoevers.

Bronnen:
Brand, R. van de en Douma, H.; (2002): Land van Cuijk. 33 dorpen en één stad. Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied, Boxmeer. ISBN 9070336561
De Gelderlander ; (2009)
Wikipedia