Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Biografie Professor Dr. Johan Peters

Biografie Professor Dr. Johan Peters

NIEUWE FEITEN OVER HET LEVEN VAN DOKTER PETERS

Wiel van Dinter schreef biografie over de man die aan Gennep het Petershuis schonk

GENNEP – Hij hoort onmiskenbaar tot Genneps grootste zonen van de twintigste eeuw. Dat concludeert Wiel van Dinter aan het slot van zijn korte biografie van prof. dr. Johan Peters, de man aan wie Gennep het museum Het Petershuis te danken heeft. Van Dinter, groot kenner van de Gennepse geschiedenis, heeft zich met duidelijk plezier verdiept in het leven van de Gennepse burgemeesterszoon, die zich ontwikkelde tot een briljant arts en wetenschapper.

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Johan Peters overleed. Een feit dat samenvalt met een herinrichting van het museum, die de collectie toegankelijker moet maken voor de bezoekers. Over Peters was natuurlijk wel veel bekend. De stichting die het museum beheert beschikt over zijn omvangrijke archief. Maar er zaten hiaten in het levensverhaal. Wiel van Dinter heeft met moeizaam archiefonderzoek en met gesprekken met betrokkenen een aantal gaten kunnen dichten.

Zijn leven leest als een groot succesverhaal: intelligente jongen van rijke ouders brengt het heel ver in de wereld. Zijn vader was een rijke graanhandelaar, die eerst wethouder en daarna burgemeester van Gennep werd en zijn fortuin verder uitbouwde met onroerend goed en het verstrekken van hypotheken. Johan, de oudste van zijn vier zoons, geboren in 1881, gaat medicijnen studeren in Utrecht en wordt later huisarts in het Noord-Hollandse Westwoud. Tegelijkertijd specialiseert hij zich in interne ziekten aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. In 1917 promoveert hij cum laude tot doctor in de geneeskunde.

Wiel van Dinter beschrijft Peters in zijn volgende jaren als een rusteloze werker, die zich op vele fronten beweegt. Hij verhuist met zijn (Gennepse) vrouw Adrinne Loijens, met wie hij in 1911 is getrouwd, naar Den Haag. Hij opent privklinieken in Den Haag en Haarlem, wordt directeur van een Haarlems ziekenhuis, doceert in Leiden, schrijft artikelen en houdt lezingen, is lid van de katholieke fractie in de Haagse gemeenteraad en doet ook kerkelijk werk. Binnen korte tijd is hij een autoriteit op het gebied van interne geneeskunde, met name voor nierziekten en diabetes.

Volgens de auteur is de oorlogsdreiging in 1939 de directe aanleiding geweest voor het vertrek van het (kinderloze) echtpaar Peters naar de Verenigde Staten. Dokter Peters’ reputatie was ook tot daar doorgedrongen. Hij reist het hele land door, bezoekt ziekenhuizen en geeft colleges aan universiteiten. In New Orleans wordt hem een hoogleraarschap aangeboden. Maar uiteindelijk sticht hij in 1946 een eigen kliniek in hartje New York. Zijn reputatie als wetenschapper groeit nog steeds. Net als in Nederland is hij een dokter voor de welgestelden.

Aan het eind van zijn loopbaan besluiten Johan Peters en Adrinne hun laatste jaren in Zwitserland door te brengen. Met name over deze periode heeft Van Dinter aardige details verzameld. Als Adrinne in 1961 overlijdt, wordt ze begraven in Lugano. Peters zelf overlijdt drie jaar later. Hij had eerder besloten dat hij de stoffelijke resten van zijn vrouw naar Gennep zou laten overbrengen. Hij kon niet voorzien dat zijn eigen kist met dezelfde auto mee zou gaan. Het echtpaar ligt begraven op het kerkhof bij de oude St. Martinustoren.

Wiel van Dinter heeft zich niet gewaagd aan een karakterschets, maar wie zijn boekje leest krijgt wel een beeld: een noeste werker, een Pietje Precies, iemand die genoot van zijn gezag, een voorkeur voor luxe, een nieuwsgierig man, gezien zijn talloze grote reizen. En, schrijft de auteur: geld is altijd een belangrijke drijfveer geweest. De keuze voor Zwitserland had duidelijk ook fiscale redenen. Zijn erfenis besloeg dan ook een flink fortuin. Omdat er geen erfgenamen meer in leven waren besloot Johan Peters zijn geboorteplaats royaal te bedenken. Tot het legaat behoorde o.a. het kolossale vijftiende-eeuwse pand Niersstraat 2, waar nu het museum is gevestigd. Peters’ testament zat zo ingewikkeld in elkaar en zijn bezittingen waren verdeeld over zoveel landen dat het maar liefst vijftien jaar duurde voor de inmiddels opgerichte Gennepse stichting aan het werk kon.

Het boekje Prof. dr. Johan Peters, grondlegger van museum Het Petershuis Gennep is helaas niet meer te koop. Daarom hebben we het digitaal beschikbaar gemaakt. Klik hier

Klik op de poster om het boekje te openen.

2014.  Toenmalig voorzitter van museum het Petershuis, Leny Bonarius,  krijgt het eerste exemplaar over het levensverhaal van Dr. Johan Peters uit handen van de schrijver, Wiel van Dinter.