Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Permanente expositie

Permanente expositie

Sporen uit het verleden

Sporen uit het verleden

Het Genneperhuis

Het Genneperhuis

Duits lijntje

Duits lijntje

Over de historie van Gennep en zijn omgeving valt veel te vertellen. Museum Het Petershuis doet dat. Aan de hand van voorwerpen die bewaard zijn gebleven of die zijn gevonden bij archeologisch onderzoek. Maar ook met historisch kaartmateriaal, prenten, gravures en maquettes wordt een beeld geschetst van het leven in deze streek, vanaf de eerste sporen van bewoning tot in het meer recente verleden.

Voorbeelden van thema’s die daarbij aandacht krijgen zijn:

Van pre-historie tot  middeleeuwen
Het Genneperhuis
Gennep als centrum voor keramiek
Het Duits Lijntje (de voormalige spoorlijn)