Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Het pand

Het pand

Geschiedenis van het gebouw

Het stadje Gennep is momenteel nog twee laat-middeleeuwse huizen rijk. In één daarvan is het museum gevestigd. We herkennen in het gebouw een laatgothische bouwstijl: hoge trapgevels, het steile dak en de voorgevel met korfboognissen. Het gebouw heeft houten trappen en een gewelvenkelder.

Het museumgebouw is verrezen in de tijd dat Holland door hongersnood werd geteisterd. Het was in oorsprong een pakhuis. De hoogte van de verdiepingen, de extra zware moerbalken en de dikke muren duiden daarop.

Bij de renovatie van 1980 vond men aanwijzingen voor grote poortdeuren in de achtergevel. In de voorgevel ziet men naast de opgaande trap naar de voordeur nu nog een kelderingang, die eens afgesloten werd door een deur. Door de ophogingen van de Niersstraat tijdens de laatste eeuwen, is deze ingang nu voorzien van een kelderluik.

Rond 1750 wordt het pand bewoond door burgemeester Felderhoff. Madame Felderhoff voert er grote staat met twee dienstboden en twee huisknechten. In 1834 is het huis eigendom van de uit Kleef afkomstige klerk, rijksontvanger, schoolmeester en koster Frederik Th. Wardenberg. Hij is er getrouwd met de Gennepse smidsdochter Johanna van Wylick. Een van hun vijf ongehuwde dochters aanvaardt het woonhuis 1868 en blijft er met twee van haar zussen wonen.

Wanneer de laatste van de drie zussen in 1915 overlijdt, koopt de weduwe van Genneps burgemeester Th.H. Peters het pand. Na haar dood in 1930 verkrijgt de oudste van haar drie zonen het huis uit de nalatenschap. Deze zoon, Prof. Dr. Joh. Th. Peters, trekt zich na een drukke kliniekpraktijk in Amerika terug in het Zwitserse Pregasona, waar hij in 1964 overlijdt. Hij blijkt dan het huis bij testament geschonken te hebben aan de Gennepse gemeenschap middels een op te richten Professor Johan Peters Stichting. Deze stichting renoveert het pand en neemt het in 1983 als Streekmuseum Gennep in gebruik. Het stichtingsbestuur met diverse werkgroepen en vrijwilligers zorgt nu voor de permanente cultuur-historische tentoonstelling en de acht tien wisseltentoonstellingen per jaar.

Na de realisatie van een permanente expositie in 2000 heeft de stichting zijn schenker geëerd met de nieuwe naam: Museum Het Petershuis Gennep.