Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Opening tentoonstelling Mächtig und Stark

by admin

Onder grote belangstelling werd vanmiddag de (wissel)tentoonstelling “Mächtig und Stark” geopend. Na een welkomstwoord van onze voorzitter, mevrouw Anke Sonnemans, was het de beurt aan dr. Wolfgang Löhr, voorzitter van Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied, voor een openingswoord.

Deze stichting is de organisator van deze reizende tentoonstelling die al in zes andere steden (Nederland/Duitsland) werd getoond, steeds met een lokale component in de vorm van aanvullende kaarten en voorwerpen. In Gennep is dat een recordaantal van ruim 50!

De tentoonstelling “Mächtig & Stark” richt zich vooral op historische kaarten die verhalen vertellen over de Rijn, de Maas en de Niers. In de middeleeuwen beschermden kastelen en stadsmuren mensen tegen aanvallen en oorlogen. In de vroegmoderne tijd werden deze voorzieningen aangevuld of vervangen door nieuwe, complexe vestingwerken. De nieuwe vestingtechnologie met citadellen op zee, bastions, grachten en wallen vormt tot op de dag van vandaag het gezicht van vele steden. Op sommige plaatsen zijn delen van de machtige gebouwen nog steeds behouden, op andere plaatsen volgen groene zones en verkeersroutes de loop van de verdedigingswerken.

De tentoonstelling toont tal van, nog weinig bekende, vestingplannen rond de Rijn, de Maas en de Niers en gebruikt deze bronnen om te illustreren hoe technische innovaties de stedelijke ontwikkeling vanaf de 16e eeuw aanzienlijk hebben beïnvloed. Ze documenteert ook de eeuwenlange gemeenschappelijke geschiedenis aan beide zijden van de Maas. De tentoonstelling is t/m zondag 1 september in ons museum te bezichtigen.