Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

30 jaar Vrienden van Museum het Petershuis

by admin

 

Marian Leideritz: ‘als ik mensen kan verbinden word ik blij’ 

Door Karel Bruinsma

De Vrienden van Museum het Petershuis bestaan dit jaar 30 jaar. Evenzo lang is Marian Leideritz actief voor deze vriendenclub. Trouwens ook voor het museum. Voor de Vrienden is zij de secretaris. Bij het museum is ze als vrijwilliger actief in de werkgroep behoud en beheer en de werkgroep wisselexposities. Een jubileumjaar voor de Stichting Vrienden van Museum het Petershuis èn voor Marian die zich al even lang inzet voor het Gennepse stadsmuseum.

Het museum is er gekomen mede dankzij de vorig jaar overleden oud-burgemeester van Gennep, Eric Berger. Burgemeester van Gennep van 1973 tot 1997. Daarnaast was hij een tijdlang bestuursvoorzitter van het museum. In 1993 legde hij de voorzittershamer neer. Vervolgens opperde hij het idee een vriendengroep voor het museum op te richten. Dat werd uiteindelijk een werkgroep Vrienden van het Museum. De eerste werkgroepleden waren naast Berger zelf Frank Rutten, Marianne van Kempen, Anja Benda en Marian Leideritz. Marian Leideritz is nog steeds secretaris van wat sinds 2005 de Stichting Vrienden van Museum het Petershuis heet.

Van werkgroep naar stichting

Aan enthousiasme heeft Marian nog steeds niet ingeboet. “De Vrienden van Museum het Petershuis ijvert er vooral voor om de instandhouding van en belangstelling voor het museum te bevorderen, de collectie te behouden en desgewenst met objecten uit te breiden.” De Vrienden richten zich dus volledig op het artistieke belang van het museum.

Hoewel het museum bescheiden van omvang is, mag het zich verheugen in een constante en warme belangstelling vanuit Gennep en omgeving. “Terecht,” vindt Marian. “Het is een prachtig museum dat de geschiedenis van Gennep bewaart en toont. Een recent wapenfeit van de Vrienden is de aanschaf van een zogenoemde Rettungskasten van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS). Die past natuurlijk in de historische collectie van het museum dat een permanente expositie rond de NBDS toont.”

Nieuwe vrienden welkom

“De Vriendengroep telt momenteel een zestigtal leden. Dat zijn vooral mensen die het museum iets gunnen”, zegt Marian. “Corona heeft de afgelopen twee jaar wel een wissel getrokken op onze activiteit en inzet. Nu, in dit jubileumjaar hopen wij de belangstelling voor de Vrienden èn het museum nieuw leven in te blazen.” Die wij zijn naast Marian haar medebestuursleden voorzitter Marjan Hartman en penningmeester Jos Klaassen.

Peter Roovers

“We hopen onze Vriendenkring te kunnen vergroten, maar ook een uitbreiding van ons bestuur juichen we toe.” De immer enthousiaste Marian heeft veel ideeën en plannen “maar we kunnen het niet alleen.” Markant startpunt vormt wat de Vrienden betreft de grote zomerexpositie rond de Heijense beeldhouwer Peter Roovers. “We organiseren dit i.s.w. met Peters zoon IJsbrand en Peters biograaf Leo Ewalds die rond de expositie straks ook lezingen over Roovers gaat geven.”

Van zo’n nieuw initiatief en perspectief krijgt Marian energie. Dat is ook wat haar motiveert om zich al dertig jaar in te zetten voor Het Petershuis. “Als ik op deze manier iets voor anderen kan betekenen, mensen mag verbinden met anderen en met kunst en cultuur, dan word ik daar blij van!”

Wie vriend wil worden kan zich via de website van het museum aanmelden. Wie als vrijwilliger iets wil bijdragen aan Het Petershuis vult het contactformulier op de website in: https://www.museumhetpetershuis.nl/contact-2/