Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

Wim Kol en Gonda van der Zwaag

Wind en water in het Petershuis

Van 6 april tot 20 mei meandert een gestage stroom water door museum Het Petershuis, begeleidt door een fris windje. Architect Wim Kol en beeldend kunstenaar Gonda van der Zwaag verbinden hun kunst met elkaar en dat leidt tot een verrassende expositie.
De inmiddels 88-jarige Wim Kol, onder meer architect van de Cuijkse schouwburg prikkelt de geest van de toeschouwer om na te denken over onze verhouding met het water. In de wereld van vandaag vormt water een enorme uitdaging. Hoe houden we de waterstromen binnen strikte grenzen? En lukt ons dat voldoende met een zeespiegel die gestaag stijgt? Dan verhogen we de dijken toch is een typisch Nederlandse reflex. Nee zegt Kol, geef het water de ruimte. Dat gebeurt immers al eeuwen in de uiterwaarden van de Nijl. Het vruchtbare slib uit de Nijl maakte Egypte tot graanschuur, dat zou ons toch ook moeten lukken!

Met maquettes en prenten laat Wim Kol zien hoe ons land van water en dijken eruit zou kúnnen zien en hoe we op een creatieve en ecologische manier onze waterhuishouding vorm zouden kunnen geven. Kol bedenkt een ‘nieuwe polder’ die op velerlei gebied betekenis kan hebben, als waterberging maar ook als zwembad, of zelfs een plek om te wonen. Kol is geen waterbouwkundig ingenieur, hij is een architect met een rijk voorstellingsvermogen. Dat laat hij zien in zijn fantasievolle ontwerpen.
Waar water is, is ook wind. Gonda van der Zwaag bouwde tussen 1986 en 2016 op diverse plekken in ons land windtempels. Windtempels herinneren aan de offerplaatsen van nomadische volken. Zo’n volk trekt verder, verlaat de plek van offerande en uiteindelijk verdwijnt ook de plek zelf, opgaand in de kringloop van de natuur. Want een windtempel is een fragiel bouwsel van takken en lappen en vondsten uit de natuur.  De wind waait er doorheen en de tempel wort speelbal van de elementen om uiteindelijk dus te vergaan. Wat rest zijn foto’s en die hangen nu in het Petershuis als een stille herinnering aan het gefluister van de wind.

Meer informatie over de kunstenaars: Wim Kol   en  https://www.gondavanderzwaag.nl/ 

 Foto’s van de opening van de tentoonstelling op 6 april .j.l.