Openingstijden: woensdag t.e.m. zondag van 13:30 - 17:00 uur

oud-voorzitter Eric Berger overleden

by admin

 

 Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van

 mr. Erik August Berger 

(2 januari 1936 – 23 mei 2022)

 

 

Eric is van grote betekenis geweest voor Museum Het Petershuis. Hij was medeoprichter van het Museum, dat in 1983 zijn deuren voor het eerst opende. Een-en-twintig jaar lang was hij de bevlogen bestuursvoorzitter van de Professor Peters Bibliotheek Stichting (exploitant van het museum) en in die hoedanigheid ‘vertaalde’ hij het legaat dat Johan Peters had nagelaten aan de gemeenschap van Gennep, naar een museum dat zich duurzaam inzet voor het behoud, beheer en zichtbaar maken van het lokale en regionale erfgoed. Dat deed hij vol enthousiasme en met passie, daarbij actief  ondersteund door zijn echtgenote Richmonde Vos de Wael.

Na zijn actieve bestuurlijke periode is hij vanaf 2004 bij het museum betrokken gebleven; eerst als voorzitter van de Stichting Vrienden van Museum Het Petershuis en na zijn vertrek uit Gennep als ‘Vriend voor het leven’.

Wij gedenken hem met warme gevoelens van dankbaarheid voor zijn niet aflatende inzet.

  • Bestuur en vrijwilligers van de Johan Peters Stichting / Museum Het Petershuis
  • Bestuur van de Stichting Vrienden Museum Het Petershuis

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.