Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13:00 - 16:30 uur

zomerexpositie Petershuis: Mächtig und Stark

Indrukwekkende geschiedenis van Gennep komt tot leven.

 Deze zomer komt de geschiedenis van Gennep en omgeving tot leven in museum Het Petershuis. Gennep was een historische vestingstad en speelde een belangrijke rol in de krijgshandeling gedurende de 80-jarige oorlog. Aan de hand van historische kaarten en objecten uit oude tijden wandelt de bezoeker door het rijke verleden van Gennep en omgeving in de prachtig vormgegeven expositie Mächtig und Stark. Deze expositie kwam tot stand onder auspiciën van de internationale Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied.

 Het getoonde werk is vooral afkomstig uit de kaartencollectie van Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872) van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De bezoeker ziet allereerst een selectie van historische plattegronden, stadsgezichten, kaarten en objecten van belegeringen en gevechten ten tijde van de 80-jarige oorlog in het gebied tussen Maas en Rijn. Uiteraard richt een groot deel van de aandacht zich ook op stad en vesting Gennep.

 Pronkstukken

Deze reizende expositie is reeds in een aantal andere Duitse en Nederlandse steden tussen Maas en Rijn te zien geweest. Gennep vormt de slotakte. Voor Gennep is een omvangrijk aantal exponata toegevoegd uit de collectie van enkele particuliere bruikleengevers. Een van de pronkstukken is een originele pentekening van het raadhuis van Gennep door Jan de Beijer (1742).

Stedendwinger

In 1641 had prins Frederik Hendrik zijn kamp opgeslagen in Oeffelt. Vandaaruit coördineerde de Prins van Oranje het beleg van Gennep. Toen de Spanjaarden verdreven waren, vormde Gennep samen met andere vestingen in het Kleefse land een verdedigingsbuffer voor de Verenigde Republiek der Nederlanden. Frederik Hendrik kreeg niet voor niets de bijnaam Stedendwinger. Met zijn tactische vernuft wist hij een groot aantal plaatsen aan de Spaanse overheerser te ontfutselen. Op 29 juli 1941 lukt het hem de Spanjaarden te verdrijven uit het Genneper Huis. Op een kopergravure is te zien hoe de prins het vertrek van de Spanjaarden uit de Gennepse vesting gadeslaat.

Wereldberoemd zijn de kaarten en atlassen van Blaeu. Wilhelm en later Johan Blaeu is een uit de 17de eeuw stammend familiebedrijf. De eerste uitgave dateert uit 1649. De veldslagen van prins Frederik Hendrik waren voor Johan Blaue zo belangrijk dat hij de vele prenten ervan als aanhangsel toevoegde aan het boek ‘Toneel der Steden’. Daarbij gaf hij aan het Gennepse beleg maar liefst op 4 afzonderlijke grote foliopagina’s aandacht. Meer nog dan aan veel grotere en belangrijkere steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brussel!

Behalve kaarten verlevendigen ook veel andere objecten als boeken, atlassen, munten en wapens uit oude tijden de expositie. Mächtig und Stark is vanaf 7 juli te zien t/m 1 september.