Openingstijden: wo, do, vr, za, zo 13:30 - 17:00 uur

Niersstraat 2

6591 CB Gennep

Stichting GESP – 25 jaar

STEDENBAND GENNEP – SAN PEDRO DE LÓVAGO

Tussen de gemeente Gennep en de Nicaraguaanse gemeente San Pedro de Lóvago bestaat sinds 1994 een hechte stedenband. Stichting GESP geeft vanuit Nederland inhoud aan deze samenwerking. In de loop van de afgelopen 25 jaren zijn veel ontwikkelingsprojecten in de zustergemeente gefaciliteerd, o.a. op agrarisch gebied, het onderwijs en de drinkwatervoorziening. In deze expositie toont het GESP de eigen geschiedenis alsmede een overzicht van projecten die al zijn uitgevoerd of nog in ontwikkeling zijn.

De expositie is opgebouwd rond het verleden, heden en de toekomst van de stedenband van Gennep en San Pedro de Lóvago. Bezoekers zullen kennisnemen van de prachtige initiatieven die in de afgelopen 25 jaren zijn opgezet om, samen met de mensen daar, de leefomstandigheden te verbeteren. Aan de hand van drie pijlers (sociale inclusie, economische ontwikkeling en basisvoorzieningen) worden verschillende projecten van GESP in de schijnwerper gezet. Natuurlijk is hierbij ook aandacht voor de toekomst van de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago. Want het GESP gaat door met dit belangrijke werk!

Informatie over de bij dit artikel afgebeelde foto’s:

Foto 1, 2 en 3

Elke week staan de producten uit El Juste op de boerenmarkt in San Pedro de Lóvago. De verse producten zijn van hoge kwaliteit mede omdat de coöperatie vorig jaar met hulp van GESP een druppelirrigatiesysteem kon aanleggen en omdat de leden een extra cursus ‘groenteteelt’ volgden.

Foto 4 en 5

Veel kinderen in Nicaragua weten niet beter dan dat ze moeten werken. Elke dag. In het buitengebied van San Pedro de Lóvago is dat niet anders. Kinderen werken om hun familie te helpen, die vaak niet genoeg heeft om in de eerste levensbehoeftes te voorzien. Soms ook omdat er veel werk is op de boerderij van hun ouders. Hierdoor verzuimen veel kinderen school. Of erger: soms gaan ze helemaal niet meer. Al meerdere jaren ondersteunt GESP lokale initiatieven die schooluitval tegengaan en kinderarbeid bespreekbaar maken. Al meer dan 200 kinderen kregen zo de kans naar school te gaan.

Foto 6 en 7

Luz Stella, de coördinator van Centrum Johanna Miranda gaat regelmatig op huisbezoek om ouders ervan te overtuigen dat het goed is om hun gehandicapte kind naar de dagopvang te laten gaan. Centrum Johana Miranda biedt dagbesteding en verschillende therapieën aan jongeren met een beperking. Hier zijn het geen kinderen met een beperking maar personen met speciale capaciteiten. Deze specifieke kwaliteiten worden gestimuleerd. En ze leren andere vaardigheden, waarbij zelfstandigheid het uiteindelijke streven is. Met hulp vanuit Gennep kunnen faciliteiten worden gekocht om de dagbesteding steeds meer uit te breiden.